Házirend

a Papagáj Munkásszálló lakói részére

A Munkásszállón FONTOS a benne lakók számára a béke, a nyugalom és a rend, mert így tudnak pihenni. Ehhez elengedhetetlen a békés egymás mellett élés szabályainak betartása és az erkölcsös magatartás. Ennek megkönnyítése érdekében közlünk néhány fontos információt, melyek betartása a lakók részéről elvárt és rájuk nézve kötelező.


Az ingatlanban ingyenesen használható Wi-fi van.

A szállón céges dolgozók kaphatnak elhelyezést bérleti szerződést követően, akiknek rendelkezniük kell bejelentett állandó lakcímmel.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény értelmében A SZÁLLÓ EGÉSZ TERÜLETÉN DOHÁNYOZNI SZIGORÚAN TILOS! Dohányozni csak a Szálló szabadtéri dohányzóhelyén szabad, a csikkek gyűjtésével.

Az ingatlanban lakók az ingatlant és helyiségeit, valamint berendezési tárgyait funkciójuknak megfelelően használhatják és azok épségéért anyagilag felelősek. Anyagi felelősséggel tartoznak minden jellegű károkozásért, rongálásért, a berendezési eszközök és tárgyak (pl. konyhai gépek, mosógép, ágynemű stb.) eltulajdonításáért.

Szükséges az ingatlant zárva tartani az esetleges lopások megelőzése érdekében, úgy a kertkapu, mint a bejárati ajtó esetében.

Mivel az ingatlanban szellőztető rendszer üzemel, ami biztosítja a szobák átszellőzését, kérjük az ablakokat zárva tartani. Azokat csak szellőztetési céllal kinyitni. A nyitva hagyott ajtó/ablak (bukó állapotú is) miatt lopás történhet. Az ebből keletkező kár Bérlőt terheli.

Kiköltözéskor Bérlő tiszta állapotban és leltár szerint adja át az ingatlant. Az esetleges hiányokat meg kell térítenie.

Személyes tárgyakért Bérbeadó nem vállal felelősséget.

Az ingatlanból történő kiköltözés után a szálláshelyen hagyott (ott felejtett) tárgyakat nem áll módunkban rakosgatni, őrizgetni.

A szállón vendég fogadására csak Tulajdonosi engedéllyel van lehetőség.

A szállón munkájukat felelősen ellátó személyek tartózkodnak. Pihenésük érdekében kérjük a hangoskodás mellőzését! A csendrendeletet 20:00 órától 06:00 óráig tart, melyet kötelező betartani. A műszakban dolgozók nappali nyugalma mindenki számára fontos, tehát a hangoskodás nappal sem megengedett.

Főzési célra kizárólag a konyha, míg étkezési célra kizárólag az étkező használható. A szobákban ételt fogyasztani Tilos!


Használat után mindenkire nézve javasolt és kötelező a tűzhelyek és berendezések tisztán hagyása, valamint a saját tárgyak elvitele.

Szemetet csak az erre a célra kijelölt konyhai kukába szabad helyezni. Higiéniai okból kérjük ezen szemetest rendszeresen kiüríteni.

Az ingatlan elől minden hétfőn elviszik a szemetet, a szürke kukát (ünnepnapon is).          

A hulladékot kérjük szelektíven gyűjteni!

SZÜRKE: kommunális szemét.

SÁRGA: minden, ami műanyag, vagy fém és tiszta pl: PET palack, sörös doboz.

KÉK: papír, karton doboz, stb.

A sárga és kék kukát havonta egyszer ürítik, minden hónap 3. péntekén.

A WC-be, mosogatóba történő ételöntés dugulást okozhat, kérjük ennek mellőzését! A dugulás elhárítás költsége a Bérlőt terheli.

Ha szükségessé válik takarítót hívni, akkor annak költségeit az ingatlanban lakók fizetik ki, illetve a kaucióból levonásra kerül.

A telefontöltőket a tűzveszély miatt kérjük kihúzni, nem maradhatnak a konnektorokban bedugva!

A szállón előforduló hibákat és egyéb észrevételeket a Gazdasszonynak (06-20/262-4829) kérjük jelezni! Ő a lehető legrövidebb időn belül igyekszik megoldást találni.

Ezen házirend megsértése a szálló azonnali elhagyását és az onnan történő kizárást vonja maga után.


KELLEMES PIHENÉST KÍVÁNUNK!


Érd, 2022.02.01.

Papagáj Munkásszálló

Otthonos környezetben